Základní článek Hnutí Brontosaurus Kolovrátek

ZČ HB Kolovrátek je jedním z více než čtyřiceti základních článků Hnutí Brontosaurus. Kolovrátek oficiálně vznikl na sklonku roku 2008, kdy bylo potřeba zastřešit rozrůstající se Brontosauří aktivity spojené s prací na přírodní památce Kudlačena.

Jak to začalo

První akce proběhly na jaře 2006 díky Honzovi Křivonožkovi, který přišel s nápadem na organizaci víkendovek na chalupě na Horní Bečvě. Honzovým cílem však nebylo pouze se setkat, ale také na víkendovkách dělat něco smysluplného. Obrátil se tak na Správu CHKO Beskydy s nabídkou, že by s partou kamarádů mohl pomoci s prací na některé z lokalit. Nakonec padla nabídka, že by bylo možné pomoci s Přírodní památkou Kudlačena, která leží asi půl hodiny chůze od chalupy. Jednalo se o louku, která už mnoho let zarůstala a místo cenné louky tak místy připomínala vrboviště.

V prvních letech bylo mnoho víkendovek věnováno tomu, aby se louka stala opět loukou. Nicméně, aby naše počínání mělo smysl, bylo jasné, že bude nutné Kudlačenu pravidelně kosit. A tak v létě 2007 proběhl první tábor, kdy jsme v asi patnácti dobrovolnících za pomocí čtyř křovinořezů pokosili, pohrabali a částečně spálili seno. Na tábor pak navázala srpnová Dokosná, kdy se dokončila práce na plochách, které se na táboře nekosily, aby bylo podpořeno rozsemenění rostlin. Tento tandem tábora a Dokosné daly základ tradici, která trvá až dodnes. Zároveň díky několikaleté práci se stav louky zlepšil natolik, že podstatnou část práce bylo možné provádět kosami místo křovinořezů.

Co následovalo

Když se situace na Kudlačeně stabilizovala a lokalita začala vyžadovat méně práce, mohli jsme začít věnovat část času také jiným lokalitám. Vedle pomoci v Muchovicích pod Lysou Horou či v ovocném sadu ve Štramberku jsme mimo jiné pomáhali také s údržbou lokality Poskla na Hutisku či pořádali několik víkendovek a táborů na druhé nejvyšší hoře Beskyd – Smrku. Tam jsme vyřezávali borovici kleč a pomáhali tak obnovovat původní porost.

Tábory a víkendovky nejsou pouze o kosení či jiné práci. Už od prvních akcí jsou důležitou částí programu nejrůznější řemesla a hry. Ať už se jedná o zpracování vlny na kolovrátku, které dalo název našemu spolku, přes řezbářství a truhlářství po košíkářství. Stejně jako program je různorodá také věková skupina, pro kterou jsou naše akce určeny. Vedle akcí pro středoškoláky a vysokoškoláky byly pořádány také dětské tábory.

Současnost

Za více jak patnáct let existence Kolovrátku se událo mnohé. Pokud bychom měli říci, co je Kolovrátek dnes, tak je to hlavně neformální společenství lidí, kterým není lhostejná příroda, historie a společnost, ve které žijí. A tak se společně snaží, aby se část přírody a historie uchovala i nadále jinde, než za zdmi muzeí.

(Z)věstník z roubenky

Aktuální dění v Kolovrátku každoročně shrnujeme ve (Z)věstnících, které si můžete prohlédnout níže.