Přírodní památka Kudlačena na Horní Bečvě

Louky na Kudlačeně patří mezi jedny z nejvýznamnějších přírodních lokalit v Beskydech. Toto místo se stalo středobodem našich aktivit.

Kudlačena je více než 4,5 hektarová původní podmáčená rašelinná louka, která se nachází v katastru obce Horní Bečva na Vsetínsku. Na rozdíl od mnoha okolních luk nebylo toto místo meliorováno (odvodněno za účelem hospodářského využití) a zachovalo si svůj původní ráz. Díky tomu na louce můžeme nalézt mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, jako například kruštík bahenní, prstnatec Fuchsův, prstnatec plamatý-sedmihradský, mečík střecholistý, …

První naší akcí na tomto místě byla víkendovka Beskydský Malý Princ v dubnu 2006. V té době byla Kudlačena pomalu zarůstající louka, o kterou se již delší dobu nikdo systematicky nestaral. Aby se louce vrátila její pestrost, je nutné ji pravidelně kosit ve vhodném období. Nejdříve však bylo potřeba vyřezat rozsáhlá vrboviště. Na tuto práci pak navázal náš první tábor Beskydské řemeslné senobraní, který se odehrál v létě 2007. Během tohoto tábora jsme poprvé pokosili louku a započali tak její plnohodnotnou obnovu.

Díky pravidelné péči se populace ochranářsky významných druhů rostlin utěšeně rozrůstají. Například počet kvetoucích mečíků střechovitých se mezi lety 2013 a 2022 zdvojnásobil na aktuálních více než 3000 jedinců. Počet prstnatců Fuchsových, prstnatců plamatých sedmihradských a jejich kříženců narostl z 1000 kvetoucích rostlin v roce 2013 na současných více než 2500. Management však není zaměřen pouze na vzácné rostliny.

Citlivou údržbou tůní se snažíme o podporu živočichů vázaných na vodní prostředí. Přírodní památka Kudlačena v současné době hostí bohatou populaci kuňky žlutobřiché, z bezobratlých je častá např. vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia).

V roce 2022 se nám povedlo vykoupit přes 3 ha louky na území PP Kudlačena a v jejím těsném sousedství. To nám umožní zajistit, aby bylo o louku do budoucna co nejlépe postaráno.

Ovocný sad na Zemánkách

V Zubří, v lokalitě Zemánky jsme vysázeli volně přístupný sad sestávající ze starých odrůd ovocných stromů. Během sázení v říjnu 2021 jsme vysázeli 15 nových stromů a vznikla zde také jednoduchá lavička, kde můžete usednout a spolu s námi sledovat vývoj tohoto sadu. Jak se jim bude dařit, na to si musíme zatím počkat…

Dolejší Kunčice

Dolejší Kunčice jsou malá sudetská vesnice nedaleko Fulneku. Na sklonku roku 2012 zde Honza Křivonožka s rodinou zakoupili starý dům, který vyžadoval kompletní rekonstrukci, což ale zároveň představovalo možnost vyzkoušet si nejrůznější řemesla.

V letech 2013 až 2015 zde proběhlo několik víkendových akcí, na kterých jsme si vyzkoušeli například ruční hoblování trámů, stavbu kamen, práci s hliněnými omítkami, ale i sázení a prořezávání ovocných stromů.

Přírodní rezervace Smrk

Vrcholové partie druhé nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd Smrku byly místem, kde proběhlo několik víkendových akcí Kolovrátku. Vrchol Smrku byl velmi výrazně postižen při náhlém poklesu teplot na přelomu roku 1978 a 1979. V důsledku spadu emisí došlo k úhynu velkého množství původních stromů, které byly následně nahrazeny nepůvodními smrky pichlavými („stříbrnými smrky“) a borovicí kleč. Po více než třiceti letech se toto řešení neukázalo jako šťastné a přistoupilo se k postupnému mýcení nepůvodních dřevin.

První, dalo by se říci monitorovací víkendovka pod názvem Klečím v kleči proběhla na podzim 2009. Základnou byla chata Klínská, nicméně vzhledem ke špatnému počasí se nakonec žádná kleč nemýtila.
To se podařilo až o rok později, kdy na podzim 2010 proběhla první pracovní akce. Účastníci pracovali se spoustou pilek, mačet a pákových nůžek v neuvěřitelně strmém terénu. Nicméně výhled stál za to.

Plochy, které se podařilo vyčistit na jednu víkendovku, byly ovšem jen kapkou v moři. Aby práce měla větší smysl, bylo potřeba začít pomýšlet na tábory. Na ty nám však už nezbývalo mnoho času a sil, proto jsme se spojili s Hnutím Duha, které od roku Smrku 2012 spolu s naší pomocí začalo organizovat Týden pro les a krajinu (divočinu). Tábory následně převzalo pod svá křídla ČSOP Cieszynianka, kterému se v roce 2020 podařilo práci dokončit.

Přírodní památka Poskla

Poskla je kopec, kteý se nachází nad centrem vesnice Hutisko-Solanec, které je vzdáleno asi osm kilometrů od naší základny na Horní Bečvě. Na tomto kopci můžete nalézt tři plochy Přírodní památky Poskla. Na jedné z těchto ploch jsme v červnu 2009 uspořádali víkendovku. Jednalo se o loučku, kde proběhla likvidace náletových dřevin, a našim úkolem bylo vyklučenou hmotu spálit.

Toto kouzelné místo nám natolik učarovalo, že ještě následující tři roky jsme zde o Velikonocích pořádali víkendovku, kdy jsme pomáhali u Václavíků. V roce 2010 jsme likvidovali velké množství popadaných větví ze starých stromů v sadu a další dva roky jsme pokračovali s pomocí při prořezávání stromů a keřů.